زیر آسمان سوئد 2: اطلاع از میزان متوسط حقوق و مزایا و دستمزدها در کشوری همانند سوئد که سالهاست از سامانه جامع و مطمئن آمار و سرشماری برخوردار است کار دشواری نیست. سازمان آمار سوئد SCB هر ماهه آمار بسیار کامل و بروزی از رشد و تغییرات تمامی شاخص های اجتماعی،فرهنگی،جغرافیایی،جمعیتی و... -و از جمله آمار میزان حقوق و مزایای کارمندان و کارگران- را در این کشور گردآوری و منتشر می کند.در این مطلب به آخرین آمار منتشر شده توسط این سازمان درباره میزان متوسط حقوق و دستمزدها در دو بخش خصوصی و دولتی در ماه آوریل سال جاری میلادی اشاره می کنیم.

میزان حقوق و مزایای دریافتی بعنوان یک کارمند( Tjänstemän )

اگر در سوئد شما در بخش خصوصی یا Private Sector -بعنوان نیروی کار متخصص و تحصیلکرده  که در اصطلاح شغلی به آن non-manual worker یا همان کارمند گفته می شود- مشغول بکار شده باشید، طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده اداره آمار سوئد (SCB) در ماه آوریل سال جاری میلادی میزان متوسط حقوق و مزایای شما در حدود 33,120 کرون در ماه بوده است.در زبان سوئدی به non-manual worker یا  تقریبا همان "کارمند" خودمان اصطلاحا Tänstemän گفته می شود.اگر در بخش دولتی یا Governmental Sector مشغول بکار باشید، این مبلغ در حدود 31,340 کرون در ماه می باشد.

توجه داشته باشید که طبق قوانین سوئد، حقوق متوسط ماهیانه شما بسته به محل زندگی،میزان درآمد،مجرد یا متاهل بودن،مدت قرارداد کاری و خیلی عوامل دیگر مشمول بین 29 تا 35 درصد مالیات بر درآمد می شود.بنابراین اگر بطور متوسط 33 درصد مالیات بر درآمد را نیز محاسبه کنیم، میزان متوسط خالص حقوق و مزایای دریافتی شما- صرفنظر از اضافه کاری ها و مزایای جانبی -بعنوان یک Tjänstemän در بخش خصوصی درحدود 22,190 کرون و در بخش دولتی در حدود 20,998 کرون خواهد بود.

قابل ذکر است که ارقام بالا حدودی هستند و عوامل متعدد دیگری از جمله سن،تعداد سالهای سوابق کاری،نوع تخصص و یا نوع مدرک تحصیلی دانشگاهی و رده صنفی یا شغلی که در آن کار می کنید در تعیین میزان دریافتی های شما تاثیر بسزایی دارند.بطور مثال بسته به اینکه در چه بخش شغلی کار می کنید میزان حقوق و مزایای ماهیانه شما متغیر خواهد بود.جدول زیر را ببینید:

میزان متوسط دستمزد دریافتی ماهانه برای افراد کارمند non-manual worker یا Tjänstemän در بخش "خصوصی"- صرفنظر از ساعات اضافه کاری- در ماه آوریل 2011 میلادی

بخش معدن و استخراج(Mining and quarrying)37,181 کرون
بخش تولید (Manufacturing)36,824 کرون
بخش مهندسی (Engineering)37,743 کرون
بخش انرژی(برق-گاز-بخار و تهویه)34,218 کرون
بخش آب و فاضلاب و مدیریت پسماند32,450 کرون
بخش عمران و ساختمان33,821 کرون
بخش خرده فروشی و عمده فروشی31,940 کرون
بخش حمل و نقل و انبار27,988 کرون
بخش هتل و رستوران30,004 کرون
بخش مسکن و امور ملکی32,737 کرون
بخش آموزشی و تحصیل26,204 کرون
بخش بهداشت و درمان29,159 کرون
بخش اداری و خدماتی25,132 کرون
بخش هنر28,059 کرون


میزان متوسط دستمزد دریافتی ماهانه برای افراد کارمند non-manual worker یا Tjänstemän در بخش "خصوصی"- با احتساب ساعات اضافه کاری- در ماه آوریل 2011 میلادی

بخش معدن و استخراج(Mining and quarrying)38,079 کرون
بخش تولید (Manufacturing)37,307 کرون
بخش مهندسی (Engineering)37,970 کرون
بخش انرژی(برق-گاز-بخار و تهویه)35,049 کرون
بخش آب و فاضلاب و مدیریت پسماند32,876 کرون
بخش عمران و ساختمان34,546 کرون
بخش خرده فروشی و عمده فروشی32,781 کرون
بخش حمل و نقل و انبار28,802 کرون
بخش هتل و رستوران30,196 کرون
بخش مسکن و امور ملکی34,905 کرون
بخش آموزشی و تحصیل26,351 کرون
بخش بهداشت و درمان30,053 کرون
بخش اداری و خدماتی26,148 کرون
بخش هنر28,635 کرون


میزان متوسط دستمزد دریافتی ماهانه برای افراد کارمند non-manual worker یا Tjänstemän در بخش "دولتی"- صرفنظر از ساعات اضافه کاری- در ماه آوریل 2011 میلادی

پلیس (Polisväsendet)27,444 کرون
اداره مهاجرت (Migrationsverket)28,567 کرون
اداره بیمه (Försäkringskassan)26,639 کرون
اداره مالیات (Skatteverket)29,548 کرون
قوه قضائیه (Domstolsväsendet)30,437 کرون
اداره رسیدگی به جرائم (Kriminalvården)25,454 کرون
استانداری (Länsstyrelserna)29,355 کرون
اداره گمرک (Tullverket)30,154 کرون
دانشگاه (Universitet och högskolor)30,004 کرون
سازمان ترافیک (Trafikverket)32,815 کرون
اداره کار (Arbetsförmedlingen)26,204 کرون
اداره جنگلداری (Skogsstyrelsen)29,531 کرون
اداره کشاورزی (Lantbruksuniversitetet)29,771 کرون
سازمان اجرایی (Kronofogdemyndigheten)27,015 کرون


میزان حقوق و مزایای دریافتی بعنوان یک کارگر( Arbetare) در بخش خصوصی

اما اگر در سوئد شما در بخش خصوصی- بعنوان نیروی کار آزاد یا manual-worker  که در زبان سوئدی به آنها Arbetare گفته می شود- مشغول بکار شده باشید، طبق آمار رسمی بطور متوسط دستمزد  شما در هر ساعت 144.8 کرون در خلال ساعات عادی کاری و 146.8 کرون در ساعات اضافه کاری بوده است.


بنابراین اگر بطور متوسط فرض کنیم که هشت ساعت در هر روز کار کرده باشید، دستمزد متوسط شما در هر روز -با احتساب ساعتی 144.8 کرون-مبلغی معادل 1158.4 کرون در ساعات عادی کاری و 1174.4 کرون در ساعات اضافه کاری خواهد شد.اگر می خواهید متوسط حقوق و مزایا را در یک ماه و صرفنظر از ساعات اضافه کاری محاسبه کنید، باید 1158.4 کرون را در تعداد روزهای کاری تان ضرب کنید.اگر فرض شود که پنج روز در هفته و هر روز به مدت هشت ساعت کار کنید(20 روز کاری در یکماه)، میزان حقوق متوسط ماهیانه شما بدون احتساب اضافه کاری ها در حدود 23,168 کرون خواهد بود.

توجه داشته باشید که طبق قوانین سوئد، حقوق متوسط ماهیانه شما بسته به محل زندگی تان مشمول بین 29 تا 35 درصد مالیات بر درآمد می شود.بنابراین اگر بطور متوسط 33 درصد مالیات بر درآمد را نیز محاسبه کنیم، میزان متوسط خالص حقوق و مزایای دریافتی شما صرفنظر از اضافه کاری ها بعنوان یک arbetare درحدود 15,522 کرون خواهد بود.

بطور مثال ارقام دستمزد ساعت کاری برای بخش های مختلف شغلی متغیر هستند.جدول زیر را مشاهده کنید:

میزان متوسط دستمزد دریافتی در هر ساعت برای افراد کارگر manual-worker یا Arbetare در بخش خصوصی- صرفنظر از ساعات اضافه کاری- در ماه آوریل 2011 میلادی
بخش معدن و استخراج(Mining and quarrying)202.5 کرون
بخش تولید (Manufacturing)150.96 کرون
بخش مهندسی (Engineering)148.07 کرون
بخش انرژی(برق-گاز-بخار و تهویه)159.98 کرون
بخش آب و فاضلاب و مدیریت پسماند147.79 کرون
بخش عمران و ساختمان158.84 کرون
بخش خرده فروشی و عمده فروشی141.61 کرون
بخش حمل و نقل و انبار144.00 کرون
بخش هتل و رستوران123.48 کرون
بخش مسکن و امور ملکی136.29 کرون


میزان متوسط دستمزد دریافتی در هر ساعت برای افراد کارگر manual-worker یا Arbetare در بخش خصوصی- با احتساب ساعات اضافه کاری- در ماه آوریل 2011 میلادی
بخش معدن و استخراج(Mining and quarrying)205.13 کرون
بخش تولید (Manufacturing)154.19 کرون
بخش مهندسی (Engineering)151.56 کرون
بخش انرژی(برق-گاز-بخار و تهویه)167.18 کرون
بخش آب و فاضلاب و مدیریت پسماند151.59 کرون
بخش عمران و ساختمان160.62 کرون
بخش خرده فروشی و عمده فروشی143.03 کرون
بخش حمل و نقل و انبار146.66 کرون
بخش هتل و رستوران123.77 کرون
بخش مسکن و امور ملکی137.41 کرون


نکته 1 :
انتشار آمار از میزان حقوق و دستمزدهای کارهای به اصطلاح "سیاه " بخاطر اینکه برای آن مالیاتی به دولت پرداخت نمی شود و قرارداد رسمی برای آن منعقد نمی شود قابل دسترسی و انتشار نیست.اینگونه مشاغل و قراردادهای خلاف قانون که معمولا در سوئد در بخش های مختلف خدماتی بیشتر به چشم می خورد می تواند شامل مشاغلی همچون کار در رستورانها،فروشگاهها و یا کارخانجات و مراکز تجاری و صنعتی باشد.متاسفانه اغلب کارفرمایانی که بصورت غیرقانونی و سیاه افرادی را که عموما تازه واردها یا قشر مهاجرین بیکار و آواره هستند استخدام می کنند ضمن چشم پوشی از حداقل حقوق قانونی کارگران در سوئد، آنها را وادار به انجام کارهای سخت وطاقت فرسا با حداقل حقوق و مزایا می کنند و معمولا طولی نمی کشد که سروکار این افراد به خاطر انجام عمل خلاف قانون و شکایت های احتمالی به پلیس یا اداره مالیات سوئد می افتد.
نکته 2:
در سوئد سایت هایی هم وجود دارند که از طریق آنها می توانید میزان حدودی حقوق و مزایای ماهیانه تان را در نقاط مختلف سوئد بسته به میزان تحصیلات، تجربه کاری و سن تان برآورد کنید:

Jobbsafari

Lönestatic


منبع:

سایت اداره آمار سوئد


پتهیه،تنظیم و نگارش : مجید نجفی


*درصورتی که قصد لینک این صفحه را دارید،از نوار تولبار بالای صفحه به کل مطلب لینک کنید.لطفا مطالب را بدون ذکر منبع در جایی کپی نکنید.هرکدام از ما با رعایت حقوق نویسنده می توانیم به غنای فرهنگ کپی رایت در ایران کمک کنیم.
طبقه بندی: حقوق و دستمزدها در سوئد
ارسال توسط مجید نجفی

تمام حقوق این وبلاگ و مطالب آن متعلق به زیر آسمان سوئد 2 می باشد.
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۲ساعت 19:4 توسط مجید نجفی |